รายชื่อ Yahoo! รอยยิ้มหรืออิโมติคอน

รายชื่อ Yahoo! รอยยิ้มหรืออิโมติคอน

นี่คือรายการที่สมบูรณ์ของไอคอนแสดงอารมณ์ที่จะทํางานร่วมกับ Yahoo! Messenger แชทของคุณลูกค้า – smileys เคลื่อนไหวมากขึ้นจะถูกเพิ่มในสัปดาห์ที่ผ่านมาตาม Yahoo! IM บล็อก

คุณสามารถเลือกไอคอนยิ้มเหล่านี้จากเมนูไอคอนแสดงอารมณ์หรือพิมพ์แป้นพิมพ์ลัดเป็นข้อความในช่องสนทนา IM เพลิด เพลิน กับ

ไอคอนแสดงอารมณ์ yahoo